27/05/2016

EDOKUMENTY

E-Dokumenty to obecnie najbardziej zaawansowany webowy centralny system informacyjny, dzięki któremu użytkownicy mogą uporządkować dokumenty swojej firmy,łatwo współdzielić informacje o klientach: maile, pliki, zeskanowane pisma, zamówienia i umowy jak również zdarzenia – telefony, spotkania i zadania.
Oprócz tego można zaplanować i realizować procesy biznesowe przy pomocy workflow – tworząc graficzne schematy przepływu pracy dzięki temu wykonywanie zadań może być znacznie prostsze.
Zaawansowany moduł konfiguracji procedur zgodnie z metodyką BPMN pozwoli zamodelować dowolnie złożony proces biznesowy.
Inne zastosowania to:
– przyspieszenie i zmniejszenie kosztów obiegu faktur kosztowych
– automatyczna przekazywanie wniosków urlopowych do akceptacji przełożonego
– zarządzenie umowami- podział według rodzajów, terminy ważności
– optymalizacja obiegu zapotrzebowań poprzez mechanizm automatycznego przekazywania do akceptacji, oraz kompletacji pozycji w zamówieniach
– synchronizacja kalendarza i kontaktów z telefonem. Niezależnie od modelu iPhone, Android, czy Windows – dla każdego znajdziesz aplikację obsługującą międzynarodowy protokół CalDAV.

MODUŁY 

 • Dokumenty
 • Sprawy
 • Sekretariat
 • Baza klientów
 • Kalendarz i zadania
 • Poczta email
 • Workflow – automatyzacja pracy
 • Ewidencja kosztów i przychodów
 • Raporty
 • Serwis
 • ISO
 • Zarządzanie projektem – diagram Gantta
 • Własne moduły
 • Zarządzanie kontami pracowników
 • Panel klienta
 • Baza produktów