27/05/2016

Eureca

System Eureca umożliwia kompleksową obsługę procesu budżetowania oraz tworzenie i prezentację wielowymiarowych analiz, dzięki niemu praca w arkuszu kalkulacyjnym automatycznie idzie w niepamięć. Tworzone budżety mogą być wielowymiarowe, wielomiarowe, wielokresowe i wielowariantowe. Informacje o poziomie realizacji są pobierane automatycznie z istniejących w firmie systemów informatycznych (ERP, CRM, WMS, itd.). Wyniki prezentowane są nie tylko na formularzach i poprzez raporty, ale także w specjalnych kokpitach menedżerskich. Obsługa procesu tworzenia budżetów, ich rewizji oraz akceptacji prowadzona jest bezpośrednio w systemie, co znacznie usprawnia przebieg tych procesów w organizacji. Rozwiązanie sprawdza się także w firmach o rozbudowanej strukturze organizacyjnej.

MODUŁY 

  • Budżetowanie
  • Analizy Wielowymiarowe
  • Raportowanie
  • Pulpit Managera
  • Modelowanie OLAP