24/04/2013

mHR

[title size=”2″]System mHR firmy BPSC S.A.[/title]

mHR

System mHR został stworzony w celu optymalnego zarządzania kapitałem ludzkim. System efektywnie wspomaga realizację wszelkich działań prowadzonych w tym obszarze. Porządkuje i standaryzuje stosowane procedury opisu struktury organizacyjnej, ułatwia procesy rekrutacji, oceny kompetencji oraz efektów pracy. Usprawnia planowanie i realizację rozwoju i szkoleń pracowników. W systemie zawarta jest koncepcja zarządzania, w centrum której znajduje się pracownik. Aplikacja pozwala spełnić warunki niezbędne, aby ten najcenniejszy kapitał firmy został jak najefektywniej wykorzystany. Aby było to możliwe konieczne jest spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim musi istnieć rzetelny opis stanowiska pracy uwzględniający złożoność realizowanych na nim celów i zadań. Na tej podstawie powinno się stworzyć profile wymagań dotyczące pracownika. Niezbędna jest także rzetelna ocena pracownika, począwszy od jego formalnych kwalifikacji i uprawnień poprzez diagnozę cech osobowości, kompetencji po ocenę efektów pracy.

[one_half last=”no”]

[title size=”3″]System mHR to:[/title]

 • Najbardziej kompleksowy i elastyczny polski system HCM
 • Rozwiązanie oparte na najnowocześniejszych światowych rozwiązaniach technologicznych i funkcjonalnych
 • Intuicyjny interfejs użytkownika
 • Dostęp do systemu z poziomu przeglądarki internetowej
 • Możliwość współpracy z rozwiązaniami korporacyjnymi
 • Usprawnienie i możliwość obsługi struktur wielofirmowych i wielooddziałowych
 • Prezentacja danych i obsługa systemu w wielu językach
 • Pełny i zintegrowany proces zarządzania zasobem ludzkim organizacji
 • Dostęp do informacji online dla pracowników i kadry zarządzającej
 • Rozbudowany system uprawnień, który pozwala włączać pracowników i kierowników w proces zarządzania kapitałem ludzkim organizacji

[/one_half]

[one_half last=”yes”]

[title size=”3″]mHR[/title]

jest zintegrowanym, wielomodułowym systemem wspomagającym zarządzanie kapitałem ludzkim. Zawiera m.in. funkcjonalności wspomagające:

 • Planowanie w czasie i opis struktury organizacyjnej (jednostek i stanowisk)
 • Planowanie zasobów ludzkich
 • Rekrutację wewnętrzną i zewnętrzną
 • Oceny pracownicze
 • Rozwój i szkolenie pracowników
 • Wzrost efektywności organizacji

[/one_half]

Dodaj komentarz